Typy na výlety

Pension Nika najdete v obci Rosice nedaleko Brna. Tato obec je protkána historickými památkami, různými zajímavostmi a také leží na jednom z vláken sítě cyklostezek. Proto je pension Nika vhodným ubytováním na Vaší pouti za poznáním.

Rosice

Dominantou města je zámek na kopci nad soutokem Bobravy s Říčanským potokem. Místní hrad byl přestavěn na zámek pravděpodobně za Pertolda z Lipé. Další přestavba do renesančního slohu proběhla za Žerotínů v 17. století. Posledním soukromým majitelem zámku byl Mořic Arnold baron Deforest-Bischofsheim, kterému byl po vzniku Československa majetek zestátněn. Dnes na zámku sídlí městská knihovna a expozice, která mimo jiné obsahuje mnoho pohlednic a dopisnic (několik set pohledů z Rosic a okolí).

Na návrší jižně pod zámkem, na bývalém hřbitově, stojí děkanský a farní chrám sv. Martina. Kostel je postaven v kombinaci gotického a renesančního stylu, ale románská okna ukazují na starší původ stavby.

Další významná sakrální stavba je poutní Kaple Nejsvětější Trojice na jižním návrší města. Kapli založil majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu v 18. století. Ke kapli vede chráněná lipová alej s křížovou cestou, oficiálně registrovaná pod jménem Lipové stromořadí v Rosicích.

Na náměstí stojí kašna se sochou slovanské bohyně Živěny. Kašna byla instalována roku 1868 při příležitosti otevření prvního městského vodovodu. Pochází z Brna, kde stála na Lidické ulici.

Pod radnicí je vztyčen starý pranýř, který není používán od zrušení místního hrdelního soudu roku 1752. Na současném místě byl postaven roku 1959.

V Rosicích také sídlí včelařské muzeum s knihovnou Českého svazu včelařů a včelařskou chovatelskou stanicí.

Na poli pod oborou roste stará památní hrušeň, evidovaná v seznamu památných stromů jako Hrušeň pod oborou.

Možnosti sportovního vyžití

  • čtyřdráhová kuželna
  • fotbalové hřiště
  • koupaliště
  • kulečníková herna
  • tělocvična ZŠ
  • krytý zimní stadion - celoročně otevřen